Professor

 • Name: Ma Fei,Professor, Ph.D., Ph.D. advisor.
  Email: mafei01@tsinghua.org.cn; feima1968@gmail.com
  Tel: 025-85891852
  Addr:  College of Life Science, Nanjing Normal University, Nanjing 210046, PR China.

ASSOCIATE PROFESSOR

 • Name: Jin Ping, Ph.D., Associate Professor
  Email: jinping8312@163.com
  Tel: 025-85891792;
  Addr:  College of Life Science, Nanjing Normal University, Nanjing 210046, PR China.

Doctoral Candidate

 • Name: Li Ruiming
  Email: leeramylrm@gmail.com
  Admission Date: 2016 A.D.
  Name: Zhou Hongjian
  Email: zhouhongjian321@126.com
  Admission Date: 2018 A.D.
 • Name: Qin Shijie
  Email: qinshijie0825@163.com
  Admission Date: 2019 A.D.

Postgraduate Student

 • Name: Jin Na
  Email:
  Admission Date: 2017 A.D.
  Name: Cao Yunpeng
  Email: 1845488557@qq.com
  Admission Date: 2017 A.D.
 • Name: Shi Xuejia
  Email:
  Admission Date: 2018 A.D.
  Name: Yao Xiaolong
  Email:
  Admission Date: 2018 A.D.
 • Name: Fan Mingli
  Email:
  Admission Date: 2018 A.D.
  Name: Jia Chaolong
  Email:
  Admission Date: 2018 A.D.
 • Name: Wang Canbiao
  Email:
  Admission Date: 2019 A.D.
  Name: Ni Jiajia
  Email:
  Admission Date: 2019 A.D.
 • Name: Fang Tao
  Email:
  Admission Date: 2019 A.D.
  Name: Pan Wanwan
  Email:
  Admission Date: 2019 A.D.

Graduate

 • Name Graduate Degree Address e-mail
  Zhang Qi
  2019
  Peng Shuangli
  2019
  Huang Yu
  2019
  Wei Guanyun
  2018
  Ph.D.
  Nantong University
  weiguanyun@gmail.com
  Sun Lianjie
  2018
  M.S.
  Lv Caiyun
  2018
  M.S.
  Xu Jiao
  2018
  M.S.
  Li lei
  2018
  M.S.
  Li Shengjie
  2017
  Ph.D.
  Nanjing Xiaozhuang University
  leeshengjie@gmail.com
  Sheng Li
  2017
  M.S.
  Fu Meili
  2017
  M.S.
  Li Yao
  2016
  Ph.D.
  Yangzhou University
  Li Wenjuan
  2016
  M.S.
  Yin Denghua
  2016
  M.S.
  Qin Sheng
  2014
  Ph.D.
  Jiangsu University of Science and Technology
  qinsheng.cn@gmail.com
  Zhu Jiu
  2015
  M.S.
  Zhang Tianhai
  2015
  M.S.
  Cai Lu
  2015
  M.S.
  Song Xiaojun
  2014
  Ph.D.
  Qindao Agricultural University
  Zhou Xue
  2014
  Ph.D.
  Nanjin Normal University Taizhou college
  Han Ming
  2014
  M.S.
  Li Yafang
  2014
  M.S.
  Zhou Lu
  2013
  M.S.
  Nanjing University of Traditional Chinese Medicine
  Gao Yinqiu
  2013
  M.S.
  Hu Jin
  2012
  M.S.